Yıl Seçiniz..

Sultan Ahmet ARŞİV

Tevhid; vahdet kökünden, bir kılma, bir sayma, Allah’ı birleme, “Lâ ilâhe illallah” hakikatine inanma ve bu yüce hakikati sürekli tekrarlayıp durma mânâlarına gelir. Sofîye ıstılahında tevhide, bu .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo