Posts Tagged ‘sohbet’

17. Nağme: “Elif, Lâm, Râ”

Herkul | | HERKUL NAGME

Yûnus Sûresi’nin 1. ve 2. ayetlerinde -meâlen-

“Elif, Lâm, Râ. İşte bunlar o hikmetli kitabın âyetleridir. ‘İnsanları uyar! Müminlere, Rabbilerinin üstün sadakat makamı vereceğini müjdele!’ diye içlerinden bir insana vahyetmemiz insanların çok mu tuhafına gitti? Onun için mi kâfirler, ‘Besbelli ki bu, sihirbazın teki!’ dediler.”  buyuruluyor.

Bu 6 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetlerle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Yûnus Aleyhisselam’ın kavmini diğerlerinden ayıran özellik neydi?

“Elif, Lâm, Râ” bir şifre midir? Hangi manalara gelir?

“Mak’ad-ı sıdk” ne demektir; müfessirler “üstün sadâkat makamı” şeklinde tercüme edilen bu ifadeyi nasıl anlamışlardır?

 

16. Nağme: İnsanlığın İftihar Tablosu

Herkul | | HERKUL NAGME

Tevbe Sûresi’nin 128. ve 129. ayetlerinde -meâlen-

“Size kendi aranızdan öyle bir Peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer, müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir. Buna rağmen aldırmaz, yüz çevirirlerse, ey Rasûlüm de ki: Allah bana yeter. O’ndan başka ilah yoktur. Ben yalnız O’na dayanırım. Çünkü O, büyük Arş’ın, muazzam hükümranlığın sahibidir.” buyuruluyor.

Bu 04:29 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetlerle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Cenâb-ı Hak, İnsanlığın İftihar Tablosu’nu (sallallahu aleyhi ve sellem) hangi sıfatlarla anlatıyor?

Allah tarafından sevilmenin en önemli vesilesi nedir?

Peygamber Efendimiz’in sıfatlarının anlatıldığı ayet-i kerimeden hemen sonra “Arş-ı Azîm” ifadesinin zikredilmesinde nasıl bir mesaj vardır?

 

15. Nağme: İman Artar ya da Eksilir mi?

Herkul | | HERKUL NAGME

Tevbe Sûresi’nin 124. ayetinde -meâlen-

“Ye­ni bir sû­re in­di­ril­di­ğin­de on­lar­dan ba­zı­la­rı, ‘Bu inen kı­sım han­gi­ni­zin ima­nı­nı ar­tır­dı aca­ba?’ di­ye­rek vah­yi kü­çüm­ser­ler. Ama bu, iman eden­le­rin ima­nı­nı, ya­kîni­ni ar­tı­rır ve on­lar se­vi­nip bir­bir­le­ri­ni müj­de­ler­ler.” buyuruluyor.

Bu 04:52 dakikalık ses kaydında, zikredilen ayetle alâkalı bazı nükteleri ve şu soruların kısmî cevaplarını bulacaksınız:

İmanda artma ya da eksilme nasıl olur?

Halktan bazı kimselerin imanı âlimlerin imanından daha kuvvetli olabilir mi?

Muhterem Hocamızın merhume halası ile alâkalı bir hatıra…

Zamanın ve şartların getirdiği ziyade sorumluluklar söz konusu mudur?

14. Nağme: Sâdıklarla Beraber Olun!..

Herkul | | HERKUL NAGME

Tevbe Sûresi’nin 119. ayetinde -meâlen-

“Ey iman edenler! Allahın emirlerine karşı gelmekten sakınıp takvâ dairesine girin ve her haliyle dürüst sadıklarla beraber olun!”  buyuruluyor.

Bu 4 dakikalık ses kaydında mezkur ayetle alâkalı bazı latif yorumları ve şu soruların cevaplarını dinleyebilirsiniz:

Sâdıklar kimlerdir?

Beyaz yalan (!) söylenebilir mi?

Kendisine süt ikram edilen kadınların “iştihamız yok” demeleri üzerine Peygamber Efendimiz’in ikazı nasıl olmuştur?

13. Nağme: 9/122 Ayetindeki “tefakkuh” ve 9/128’deki “min enfusikum” Kaydı

Herkul | | HERKUL NAGME

Tevbe Sûresi’nin 122. ayetinde Cenâb-ı Hak -mealen- şöyle buyuruyor:

“Bununla beraber müminlerin hepsinin topyekün sefere çıkmaları uygun değildir. Öyleyse her topluluktan büyük kısmı cihada çıkarken, bir takım da din hususunda sağlam bilgi sahibi olmak, dinî hükümleri öğrenmek için çalışmalı ve cihad edenler geri döndüklerinde kötülüklerden sakınmaları ümidiyle, onları uyarmalıdır.”

Bu ayette geçen “tefakkuh” kelimesi nasıl anlaşılmalıdır?

Tebliğin tesiri neye bağlıdır?

 “Size kendi aranızdan öyle bir Peygamber geldi ki zahmete uğramanız ona ağır gelir. Kalbi üstünüze titrer, müminlere karşı pek şefkatli ve merhametlidir.” mealindeki Tevbe Sûresi’nin 128. ayetinden “min enfusikum” kaydının hikmeti nedir?

12. Nağme: 9/117-118. Ayetlerden Birkaç Nükte ve Bir Müzdelife Hatırası

Herkul | | HERKUL NAGME

Bugün müzakeresine devam ettiğimiz Tevbe Sûresi 117. ve 118. ayetlerin tefsirlerinden birkaç nükte ile Müzdelife hatırasından oluşan 6 dakikalık bu ses kaydında şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

“Zan” ne demektir?

Firavun’un bile tevbeye davet edilmesi hangi mesajı vermektedir?

Müzdelife’de dua ederken neler zikredilmelidir?

Arafat vakfesinde nasıl bir ruh haleti lazımdır?

 

11. Nağme: Ceyşu’l-usret (zorluk ordusu) ve Arafat-Müzdelife Vakfeleri

Herkul | | HERKUL NAGME

Tevbe Sûresi 117. ve 118. ayetlerin tefsirlerinden birkaç nükte ile fıkıh dersindeki açıklamalardan oluşan 9 dakikalık bu ses kaydında şu soruların cevaplarını bulacaksınız:

Tebük Seferi’nde Ceyşu’l-usret (zorluk ordusu) ne haldeydi?

Sefere çıkmayıp geride kalan üç sâdık mü’min ve tevbelerinin bu sûrede anlatılmasının hikmeti nedir?

O üç kişinin bekleme süreleri olan elli küsur gün ile “erbain” arasındaki en büyük fark adına neler söylenebilir?

Arafat ve Müzdelife vakfelerini mü’minler nasıl değerlendirmelidir?

 

10. Nağme: Bana Dostumu Gösterin!..

Herkul | | HERKUL NAGME

Bana Dostumu Gösterin!..

Muhterem Hocamız geçen dersin sonunda bir hatıra anlatırken “Çok kıymetli bir insandı; hayatta mı acaba, çoktandır haber alamadım?” diyerek Muzaffer Deligöz beyi sordu. Arkadaşlarımızdan biri hemen elindeki Ipad’le internete girip o büyüğümüzün fotoğrafını buldu ve Hocamıza gösterdi. Zat-ı alileri memnuniyetle fotoğrafa baktıktan sonra “Bu aletlerin ne de çok maharetleri var” deyip tebessüm etti.

Akabinde birden duygulu ve hüzünlü bir ses tonuyla “Hacı Kemal de var mıdır onda, onu da gösterebilir misin?” dedi. Arkadaşımız kısa bir araştırmadan sonra Hacıata ile ilgili bir belgesel bulup Ipad’i Hocamızın sehpasına koyuverdi. İşte ekteki bir dakikalık görüntüde bir vefa âbidesinin eskimeyen bir dostuyla -bir nevi- hasret gidermesine şahit olacaksınız:

 

NOT: Aşağıdaki görüntü Firefox tarayıcılarda izlenememektedir, diğer tarayıcıları deneyiniz

9. Nağme: Tevbe 112-116. Ayetlerle İlgili Açıklama ve Mina’dan Arafat’a Yolculuk

Herkul | | HERKUL NAGME

Dün Tevbe Sûresi 112-116. ayetlerin tefsirlerini Elmalılı M. Hamdi Yazır hazretlerinin Hak Dini Kur’an Dili adlı eserinden okumuştuk. Bugün de aynı ayetlerin te’villerini on küsur tefsir kitabından hazırlanıp Hocamıza arz ettik. Bazı latif açıklamaları ve fıkıh faslında geçen bir soru-cevabı 7 dakikalık ses kaydı olarak aktarıyoruz. Dualarınız istirhamıyla:

 

7. Nağme: Fincana İşlenen İrfan Nakışları

Herkul | | HERKUL NAGME

Fincana İşlenen İrfan Nakışları

Muhterem Hocamızın kahve sevdiğini bilen arkadaşlarımız bazen sabah dersleri arasında ya da ikindi sohbeti öncesinde kahve ikram ederler. Hocamız kahveyi içtikten sonra fincanı iki eli arasına alır; yavaş yavaş o yana bu yana çevirir, yukarıdan aşağıya hareket ettirir, telvenin aldığı yola ve bıraktığı izlere derin derin bakar. İslam’ın fal ile alakalı hükümlerini ve Hocamızın dinin emirleri karşısındaki hassasiyetini bilmeyen bir kısım misafirler, bu sahnelere şahit olunca, onun kahve falına baktığını bile zannedebilirler! Oysa Hocaefendi, irfan ve estetiğin telveye dahi aksedebileceğini gösterircesine kahve ile ebru yapmaktadır. Bazen öyle nakışlar ortaya çıkmaktadır ki görenleri hayrette bırakmaktadır. İşte öyle bir kahve faslından sonra kaptığımız fincanlardan birinin fotoğrafı:

5. Nağme: Klorak

Herkul | | HERKUL NAGME

Klorak

Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, her hadiseyi bir mesaj olarak algılayan ve her vakıadan ibretler çıkaran bir insandır. Bugünkü dersten iki misal aktarmak istiyoruz:

  1. Hocamızın küçük vantilatörünün kabzası az lekelenmiş. Zat-ı alileri lekeyi giderebilmek için biraz klorak istedi. Elindeki ıslak bezle kabzayı silerken şöyle dedi:

“Küfür kalbin içine nüfuz etmiş bir lekedir; onu klorak çıkarmaz; fakat, günah yüzeydeki bir kir sayılır, vakit geçirilmeden üzerine tevbe klorağı dökülürse onu temizlemek mümkündür.”

  1. “Mescid-i Dırâr” ile alakalı değişik tefsirleri arz ettiğimiz esnada, bir arkadaşımız Rasûlullah’ın (aleyhissalatü vesselam) kendisine “el-Fasık” dediği, Müslümanlar aleyhinde dolaplar çeviren Ebû Âmir’in ismini zikretti. Tam ismin telaffuz edildiği anda salonun kapısı gürültüyle çarpıp kapandı: Hocamız şöyle dedi:

“Evet, o (Ebu Âmir) nifakı sebebiyle kendi üzerine kapıyı ebediyyen kapattı.”

4. Nağme: Yanık Tesbih

Herkul | | HERKUL NAGME

Yanık Tesbih

Bugünkü derste Tevbe sûresinin 61-72. ayetlerinin on küsur eserden hazırladığımız tefsirlerini Hocamıza arz ettik ve kendilerinin yorumlarını dinledik.

Hocamız her ayetle alâkalı pek güzel açıklamalar yaptı ama kalblerimize en çok tesir eden husus en sonda anlattığı hadise ve ondan çıkarttığı ibretti:

Bir Hak dostu büyük vecd içinde tesbih çekiyor; Sübhânallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dedikçe kâinatın zerrelerinin de kendisiyle beraber zikrettiğini duyuyormuş.

Bir aralık yanındaki talebe aklına gelmiş ve ona da işittirircesine sesini yükseltmiş. Tam o esnada Hazretin önünde manevi bir perde açılıvermiş, başka bir buud aralanmış.

Bakmış ki elindeki tesbihin her tanesi bir yıldız gibi ışık saçıyor, parıl parıl parlıyor; sadece bir tesbih tanesi ise adeta simsiyah, yanık ve kupkuru görünüyor.

Hazret hayretle meseleyi anlamaya çalışırken bir ses duymuş:

Yıldız gibi olan taneler sırf Allah rızası için yaptığın zikirle çekilmiş olanlar;

o kupkuru ve simsiyah tane ise “duysunlar, desinler, görsünler” düşüncesiyle nurunu kaçırdığın zikirden geriye kalan.

Muhterem Hocamız bunu anlattı ve ekledi:

Tesbih telafi edilebilir fakat ya nuru kaçırılan ömürlere ne demeli?!.

Allah muhafaza, ya bir ömür, hizmet ediyoruz zannedip de hep görünmede kalmışsak ve ötede hayatımızın tesbih tanelerini kapkara ve kupkuru bulursak, nice olur halimiz!..

2. Nağme: Sonsuz Nur’dan Sonsuz Nur İçin Selam

Herkul | | HERKUL NAGME

Sonsuz Nur’dan Sonsuz Nur İçin Selam

Kıymetli dostlar,

Geçen gün Muhterem Hocamızın “Sonsuz Nur” adlı eserinin Ezher Üniversitesi’nde ders kitabı olarak okutulduğunu bildiren bir kısa mesaj neşretmiştik. Dün o dersi veren Arapça Belagat Hocası Fethi Hicazî’nin bir mektubunu aldık. Hazret, Sonsuz Nur derslerine devam etmesi için müşevvik olan bir rüyayı ve selamı yazmış; sizinle paylaşmak istedik:

Fethi Hoca, Ezher Camii Osmanlı revaklarında siyer derslerine başladıktan bir hafta sonra adeti olduğu üzere ziyaret için köyüne gitmiş. Orada bulunduğu sırada birisi yanına gelerek kendisini  bir Hak dostunun gönderdiğini ve şu rüyasını nakletmesini istediğini söylemiş:  

İmam Şaravî ile beraber bir yerde oturuyorduk. Ona “Buraya teşrif etmenizin hikmeti nedir?” dedim. İmam Şaravî şöyle cevap verdi: Beni Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimiz gönderdi. ‘Sonsuz Nur derslerine başlaması vesilesiyle git Fethi Hicazî’ye selamımı bildir’ dedi.

Yaptığı Sonsuz Nur derslerinin henüz maruf olmadığı, çok az kimse tarafından bilindiği o günlerde böyle bir müjde alan Fethi Hicazî Hoca diyor ki: “Rüyayı gören bu zatla tanışmıyorduk. O da Allah Rasûlü’nün selamını ulaştırmak için beni epey aramış ve bir aracıyla bana bu mesajı göndermiş. Bu kutlu haberi derslerin devamı adına bir işaret ve bişaret olarak kabul ettim.