Yıl Seçiniz..

Şakir ARŞİV

Soru: Büyük zatların asrında ve hatta onların yakın çevresinde neş’et ettiği hâlde onlardan istifade edemeyen insanların sayısının tarih boyu küçümsenmeyecek derecede olduğu görülüyor. Bunun sebepleri .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo