Yıl Seçiniz..

Mesaî tanzimi ARŞİV

Mesâî, çok iyi tanzim edilmeli.. Arkadaşlarımızın aktüalite ile çok meşgul olmamaları lazım. Bizi doğrudan doğruya, evvelen ve bizzat alakadar etmeyen (mâlâyânî) şeylere karşı mesafeli durmamız .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo