Yıl Seçiniz..

HER BİR İSMİNLE ŞEFAAT LÜTFEYLE!.. ARŞİV

Zihnin bir ameli de düşünmektir. Düşünmek bir manada; kulun kendisine nimet olarak bahşedilen dimağın şükrünü eda gayretidir. Bu kabulden hareketle; İslam dininde hakikat incilerine gavvas .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo