Yıl Seçiniz..

Fatiha Suresi ARŞİV

Hacı Bayram Velî hazretlerinin şeyhi olan Somuncu Baba hazretleri, kendisinden sonra halife olarak irşat vazifesini deruhte etsin diye oğlu Yusuf’u değil de Hacı Bayram Veli .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo