Yıl Seçiniz..

Cevâd ARŞİV

  Soru: Muhterem Efendim! İhyâ-i Ulûm’id-Dîn okunurken, bir cümle dikkatimizi çekmişti. İmam Gazzâli hazretleri, İmam Şâfiî’nin civanmertliğini anlatırken, “Zühdün başı, cömertliktir!” diyor. Zühd ile cömertlik .....
  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo