Bir Nefes (59) – Râzıyız… Râzı Ol Yâ Rab!

Bir Nefes (59) – Râzıyız… Râzı Ol Yâ Rab!

“Gülsem de içimden ağlarım ben / Sızlar yüreğim yüzüm gülerken!” (Tokadîzâde Şekip)

Nasıl o kadar güzelliklere karşı insanlar kapalı kalırlar? Nasıl olur da bu kadar fezâi ve fecâyi’e (korkunç bela ve musibetlere) karşı açık dururlar?

Kutsal Izdırap – Kutsal Hafakan

Allah bazen, mahzun bir kalbin ağlamasıyla bütün bir ümmete merhamet buyurur.”

“Rab olarak Allah’tan, din olarak İslâm’dan, peygamber olarak da Hazreti Muhammed’den (aleyhisselâm) hoşnut olduk.”

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo