30. Nağme: Görülünce Allah’ı Hatırlatanlar

30. Nağme: Görülünce Allah’ı Hatırlatanlar

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

Fıkıh dersinden Haccın çeşitleri ile ilgili bazı hükümler ve Tefsir faslından Yunus Sûresi’nin 62. ve 63. ayetleriyle alâkalı birkaç hakikat damlası ihtiva eden bu 9 dakikalık ses kaydında şu soruların veciz cevaplarını da dinleyebilirsiniz:

Hac çeşitlerinden (Kırân, İfrad, Temettu’) hangisi tercih edilmelidir?

Kimler için umre yapılabilir?

Peygamber Efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) için umre yapabilir miyiz?

Mescid-i Haram’da bulunurken, Ka’be’yi tavaf ederken ve Haccın gereklerini yerine getirirken de Şeytan’ın tasallutu devam eder mi?

Evliyâullah’ın en önemli özellikleri nelerdir?

 

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo