Hakikat Damlaları-7

Hakikat Damlaları-7
Mp3 indir

Mp4 indir

HD indir

Share

Paylaş

 


***


Allah’ın rızasını elde etmekle hiçbir gaye tartılamayacağı gibi onu kazanma vesilesi olarak da i’lâ-yı kelimetullahla hiçbir amel tartılamaz.


***


Davranışların tabiata mal olması çok önemlidir. Sahabe çok tabiî bir topluluk idi.


***


Yazmasına, okumasına, konuşmasına… aşık olanlar ruhen hasta insanlardır ve onların, muhataplarına müessir olmaları da kat’iyen söz konusu değildir.


***


Yanlışları asgariye çekmenin en önemli yolu meseleleri, ehil olanlarla meşveret etmektir.


***


İşe derinlik katan ve onu kabul ufkuna götüren iksir niyettir.


***


İnsan kalbi gözlerle ve kulaklarla sürekli beslenmiyorsa iman havzına bir şey akmıyor demektir.


***


Kur’an’ı Efendimiz’de, Efendimiz’i de Kur’an-ı Kerim’de aramak lazım.


***


Şeâire riâyet etmenin, Allah’la irtibata delalet eden emarelerin en önemlilerinden biri olduğunda asla şüphe edilmemelidir.


***


Kur’an’sız ümmet de, ümmetsiz Kur’an da gariptir.


***


İrşad eksenini bulmak ancak gerçek mürşidlere nasip olur.

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo