Hicret Edin, Hayat Bulun!..

Hicret Edin, Hayat Bulun!..

Soru: Yurtdışında yaşayan insanların bazı hassasiyetlerini ve metafizik gerilimlerini kaybedebilecekleri kaygısını taşıyor musunuz? Değişik vesilelerle, “Keşke bir milyon insan hicret etse!..” demiştiniz; kimlerin hicret etmesini istiyorsunuz? Bu dileğiniz uzun süreden beri yabancı bir ülkede yaşayan kimseler için de geçerli mi?-Mü’min küfür, ilhad ve din düşmanlığı gibi çirkin sıfatlara karşı tavır almalı; fakat, bu bataklıklara düşen kimselere sadece acımalı ve mümkünse onları boğulmaktan kurtarmaya çalışmalıdır. (00.50)


-Yabancı ülkelerde yaşayan bazı insanlar hiç farkına varmadan başkalarının değerler mecrasına kapılabilir ve kendi değer ölçülerine karşı yabancılaşabilirler. (02.06)


-Farklı kültürlere açık yerlerde bulunan kimselerin korunabilmelerinin yegâne vesilesi bir mefkureye bağlı yaşamalarıdır. Gaye-i hayal, insanı her zaman temkinli olmaya sevkeder. (02.54)


-Dünyanın dört bir yanına hicret eden karasevdalıların örnek hayatları, evrensel değerler istikametindeki gayretleri ve Pakistanlı bir yetkilinin takdirkâr ifadeleri… (06.30)


-Yeryüzünün her köşesinde sulh adacıkları kuran sevgi kahramanlarının asimile olmaları söz konusu değildir; Allah’ın inayetiyle, onlar bulundukları yerde kendilerine göre bir petek oluşturuyor, o ülkenin çiçek özlerine dalıp peteklerini dolduruyor ve farklı farklı ballar üretiyorlar. (08.10)


-Kendini durgunluğa salmış herkes yeniden canlanmak için hicret etmeli; elden geliyorsa bir milyon insan muhacir olmalı!.. Mümkünse, eli ayağı tutan her hizmet eri hicret edebileceği bir diyar bulmalı ve yola koyulmalı!.. (08.43)


-Kutlu Doğum programları düzenliyoruz ama hakkını vermemiz gereken diğer bir tarihi, yani “Kutlu Hicret”i ihmal ediyoruz. Oysa, Ashab-ı Kiram efendilerimiz insanlığın yeniden doğuşu sayılan Viladet gününü bile değil, hicreti takvim başlangıcı yapmışlardır. Bu tayinde çok mühim bir mesaj vardır. (09.39)


-Hicret edin, hayat bulun!.. Hicret edin, ölümden kurtulun!.. (10.25)


-Herkesin hicret etmesi gaye-i hayalim benim. Hicret, yüce bir davaya gönül vermiş insanlardan bir özrü bulunmayan hemen herkesin de gaye-i hayali olmalıdır. (10.54)


-Arzu ettiğim hususlardan birisi de, bilhassa işadamlarının hicret etmeleri ve gittikleri yerlerde hem kendi işlerini yapmaları hem de oradaki eğitim müesseselerine yardımda bulunmalarıdır. (13.33)


-“Keşke bir milyon insan hicret etse!..” temennisini kesretten kinaye olarak söyledim. Bu sayı iki-üç milyon da olabilir. Türkiye’de yeteri kadar düşünen kafa var; birkaç milyon insanın kendi değerlerimiz hesabına dünyaya açılması bir kayıp olmaz, aksine hem ülkemiz hem de insanlık adına büyük yarar sağlar. (16.06)


-Ey Hâbil’in torunları!.. Yeryüzü, mirasçılarını bekliyor; hicret edin ve mirasınıza sahip çıkın!.. (16.50)


-Şayet işleri ve halleri elveriyorsa, uzun süredir Almanya, Fransa, Hollanda… gibi ülkelerde bulunan insanlar da başka bir yere hicret edebilirler. En azından senenin birkaç ayını diğer bir ülkede geçirebilir; orada bir iş kurmanın yollarını aramanın yanı sıra mefkurelerinin gereğini de yapmaya çalışabilirler. (17.05)


-Hele günümüzde hicret mevzuunda tekasül asla affedilmez. (18.19)


-Gidin!.. Gidin!.. İllâ celb mi çıkaralım!.. (19.11)

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo