Bir Kere Daha Ramazanlaşırken

Bir Kere Daha Ramazanlaşırken

Soru: Bir hadis-i şerifte, anne-babasına karşı
sorumluluklarını yerine getirerek mağfirete erme fırsatı yakaladığı halde bunu
değerlendiremeyen talihsiz, Rasûl-ü Ekrem Efendimiz’in adı anıldığında salât u
selam getirmeyen cimri ve Ramazan-ı Şerif’i idrak etmesine rağmen Cennet’e ehil
hale gelemeyen nasipsiz “ragime enfuhû” itabıyla kınanıyor. Aynı çizgide
zikredilen bu üç kişi arasında nasıl bir münasebet vardır? Bir kere daha gufran
mevsimine kavuşan mü’minler, bu ayı nasıl değerlendirmelidirler ki, ayıplanan
kimselerden değil de yarlığanan kullardan olsunlar?-Hadiste geçen “ragime enfuhû” ifadesinin manası nedir? “Burunları yere
sürtülsün, uzak olsunlar, canları çıksın, sürüm sürüm sürünsünler” itabına
uğrayan talihsizler kimlerdir? (01.20)


-Ramazan’ı daha derinden duyabilmek ve adeta Ramazanlaşmak için neler
yapılmalıdır? (17.33)


-Teravih namazı nasıl kılınır; Rasûl-ü Ekrem (sallallahu aleyhi ve sellem)
Efendimiz’in sünnetine uygun teravih namazının hususiyetleri nelerdir? Teravih
namazı boyunca hangi dualar, nasıl bir ruh haletiyle yapılmalıdır? (22.00)


-Gelin, en azından şu rahmet ayında kendimiz gibi olalım.. ve bizi özümüzden
uzaklaştıran kinlerden, nefretlerden sıyrılarak millî karakterimizin gereklerini
dost-düşman herkese bir kere daha duyuralım!.. Gelin, kin ve nefrete karşı bir
imsak faslı başlatalım!.. (29.35)

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo