Bamteli: TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN İÇTİMÂÎ RUH

  Soru: Muhterem Efendim! Cuma hutbesinde, “içtimâî ruh” tabiri geçti. Bir makalenizde ona “vicdan genişliği veya inkişâfı” da denebileceğini ifade buyuruyorsunuz. “İçtimâî ruh” nasıl anlaşılmalıdır? Onun önündeki engeller nelerdir ve inkişâfı hangi hususlara bağlıdır? Muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi, haftanın Bamteli sohbetinde yukarıdaki soruya cevap sadedinde şunları söyledi:   Bir toplumda genişlik ve kuşatıcılık fertten başlar; … Okumaya devam et Bamteli: TÜRKİYE PERSPEKTİFİNDEN İÇTİMÂÎ RUH