Bamteli Özel – Ramazan Mukabelesi

Bamteli Özel – Ramazan Mukabelesi

Sevgili Dostlar,


Cenâb-ı Allah’a sonsuz şükürler olsun ki, Muhterem Hocamız onca rahatsızlıklarına rağmen oruç vazifesini bihakkın eda ettikleri gibi, bu sene Ramazan mukabelesini geniş bir meal hatta bazen tefsir çerçevesinde yapmamıza da vesile ve rehber oldular.


Her gün, sabah ve ikindi namazlarını müteakiben iki-üç saatlik iki ayrı ders şeklinde devam eden mukabelemizin bir faslının sadece bazı bölümlerini (Tâhâ Sûresi’nin bazı ayetlerinin müzakeresini) bir fikir vermesi açısından “Ramazan hediyesi” olarak sunuyoruz.


Bu vesileyle, başta Aziz Hocamızın sağlık, afiyet ve inşirahı için olmak üzere müstecap dualarınızı istirham ediyoruz.


Gufran ayında mağfirete erişmiş salih kullardan olabilmemiz niyazıyla… Editör B. Berk

  • https://s1.wohooo.net/proxy/herkulfo/stream
  • Herkul Radyo