Yıl Seçiniz..
“Dertlerine derman arayanlar dermanı ondan bekler ve her zaman gönül gözleriyle günebakan çiçekler gibi ona bakar ve onunla muamele içinde bulunurlar.” Âciz, fakir, muhtaç ve .....
cuma_hutbesi
Dil, gönle tercüman olduğu sürece kıymetlidir; şayet o, kalbden kopmuş ise, kurumaya istihkak kesbetmiş demektir. “Gönül Seni bulmuş ise / Başkasını arar mı hiç?!. / .....
Yukluyor....